Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Napló

 

Zárójelentés

a Kamocsai Református Egyházközség életéről a 2016-es esztendőben

(Készítették: Mgr. Sasák Ilona és Mgr. Sasák Attila lelkészek)

 

Bevezető: 

Filippi 1,6: “...aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára”

A keresztyén élet velejárója, hogy Isten tanít bennünket a türelemre. Ez nem egy elvi tanulás, hanem a gyakorlatban folyik. Néha meglepő dolgok folynak körülöttünk, melyeket nem értünk elsőre. Majd idővel kezdenek kikristályosodni. Nem ismerjük mi sem mit készített Isten a gyülekezetnek a jövőre nézve, de Vele járva az elkezdett jó munkát elvégzi az utolsó napra, Jézus Krisztus napjára.

I. LELKI ÉLET :

1. Istentiszteletek

A Kamocsai Református Egyházközségben az istentiszteletek heti rendszerességgel vannak tartva, vasárnap délelőttönként, 11:00 órai kezdettel.

Bűnbánati hét esetén heti egyszer, csütörtökön. A bűnbánati istentiszteletek időpontja 17:00-18:00-19:00 óra, időszaktól függően.

Az elmúlt évben minden vasárnap megtartattak az istentiszteletek, ugyanígy a bűnbánati és ökumenikus alkalmak is, ami azt jelenti, hogy a 2016-os év során 75 alkalommal tartottunk istentiszteletet. 2016-ban útjára indult egy havi délutáni istentisztelet is, mely könnyed műfajával sokakat megszólított. Az istentisztelet szervezését szinte kizárólag presbiterek végzik. Az istentiszteletek átlaglátogatottsága 38 fő. Az istentiszteleteken mindkét lelkipásztor szolgál felváltva, megegyezés alapján.

Az istentiszteletekről a 2016-os esztendőben hangfelvételek készültek, melyek az önkéntes presbitereknek köszönhetően cd-n vagy egyéb médiafelületen eljutottak kéthetente az érdeklődőkhöz.

 

2. Úrvacsorai közösség

Évente hétszer van úrvacsoraosztás gyülekezetünkben, az úrvacsorai alkalmakat bűnbánattartó istentiszteletek előzik meg. A 2016-os esztendőben azonban csak 6x volt úrvacsoraosztás megtartva az ökumenikus imahét közös alkalmának abszenciája miatt.

Az úrvacsorai jegyeket a presbitérium adakozza, amennyiben nem történik felajánlás. Az úrvacsorázok létszámának minimuma 24, maximuma 87 (karácsony). Az úrvacsorázók 60-65%-a nő. Megjegyzendő, hogy Istennek legyen hála egyre csökken a istentiszteletet az úrvacsora kiszolgáltatása előtt elhagyók száma.

 

3. Bibliaórák

Bibliaórák heti és havi rendszerességgel vannak megtartva a nyári időszak kivételével.

A női bibliaóra, heti rendszerességgel, 6 - 7 taggal jön össze. Vezetője a lelkésznő, akadályoztatás esetén a lelkész.

A bibliaórákon azokat a dolgokat, problémákat beszéljük meg az Ige fényében, ami az adott csoportot, korosztályt foglalkoztatja.

4. Konfirmációi előkészítő

 • a konfirmációi előkészítő gyülekezetünkben 2 évig tart, a lelkésznő végzi ezt a szolgálatot.
 • az előkészítő 2016-ban péntekenként 17:00 órai kezdettel folyt, 5 gyermek számára (2 fiú, 3 lány).
 • a konfirmációi előkészítőn kívül természetesen vannak még más alkalmak is a fiatalok részére: ünnepvárók (karácsony és húsvét előtt), keresztyén filmvetítés, év végi kirándulás, táborozás.

5. Hitoktatás

A hitoktatás gyülekezetünk területén folyik mivel helyben nincs alapiskola. Ezt a szolgálatot a lelkésznő végzi jelenleg két csoportban: szerdán délután 17:00 órai kezdettel az alapiskola alsó tagozatos tanulói részére tartunk hitoktatást 7 gyermek részvételével, pénteken délután pedig 18:00 órától az alapiskola felső tagozatos tanulói ismerkedhetnek meg a bibliai történetekkel és a keresztyén hit alapjaival. Ebbe a csoportba 8 gyermek jár.

Az óvodai hitoktatás szerdánként, délután 15:00 órától van. A foglalkozáson átlagosan 5 gyermek vesz részt. A szolgálatot a lelkésznő végzi.

Vasárnapi iskola: vasárnap délelőtt 11:00 – től kezdődik. A résztvevő gyermekek száma nagyon változó, átlagosan 6 - 8 gyermek vesz részt a foglalkozáson, melyet gyülekezetünk önkéntes gyermekmunkásai (Jancsár Zsuzsanna, Földes Melinda) végeznek.

 

6. Egyéb gyülekezetépítő alkalmak

Laudate kórus próbája - hetente egy vagy két alkalommal próbál a kórus, melynek lelki vezetői a lelkipásztorok, szakmai vezetője pedig Fügedi Szilvia karnagy.

Ünnepvárók - húsvét és karácsony előtt rendszeresen kerül megrendezésre az ünnepváró foglalkozás a gyerekek részére, ahol nem csak kézügyességgel foglalkozhatnak, hanem az ünnep lényegével is megismerkedhetnek játékos formában.

Napközis tábor: 2016-ban egy napközis tábor került megrendezésre mintegy 50 gyerekkel.

A gyülekezet 2016-ban kialakult szolgálatai közé tartozik még a MaiIge szolgálat, melyben szintén önkéntes presbiterek terjesztik a MaiIge evangéliumi folyóiratot a településen idősek és fiatalok között egyaránt. Háromhavonta mintegy 45-50 db talál gazdára.

 

7. Ünnepi alkalmak és rendezvények

 Január      

 • A római katolikus egyházzal való közös ökumenikus alkalmunk sajnos tavaly is elmaradt a katolikus szolgatársunk vonakodása miatt, mindkét gyülekezet nagy sajnálatára.
 • Parókia festés, fürdőszoba rendbetétele, csempézés (január 4-24.)

Február

 • Pedagógusok Bibliaismereti Versenye, Bátorkeszi (február 13.) Gyülekezetünket Goda Rita és Jancsár Zsuzsanna képviselték.
 • Az 1. böjti vasárnap helyettesítés volt a gyülekezetben, nt. Dr. Erdélyi Zoltán, perbetei lelkipásztor szolgált. Testvérgyülekezetünk lelkipásztora, nt. Dr. Kis Boáz lelkipásztor búcsúzott a csákvári gyülekezettől, és mi eleget téve a meghívásnak, itt vettünk részt az ünnepi istentiszteleten.
 • Egyházlátogatás, Ft. Fazekas Zsuzsanna komáromi lelkipásztor, és Szabó Dezső érsekújvári gondnok vezetésével (február 15.)
 • Mága Zoltán koncert, Szímő (február 17.), bibliakörös asszonyokkal.

Március

 • Nagymegyer, Szőke Attila és Etelka lelkészházaspár, szaklelkigondozók előadása: Konfliktuskezelés
 • Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó, Gúta ( március 6.), Dr. Kiss Jolán előadása
 • Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
 • Húsvétváró kézműves foglalkozás (március 19.)
 • Hirdető tábla elhelyezése.

Április

 • Egyházmegyei Közgyűlés, Deáki (április 3.)
 • Mályi, sajtókonferencia, mindketten részt vettünk ezen a konferencián (április 4-6.)
 • Csere-bere vásár a kultúrházban (április 9.)
 • Egyházmegyei Kórustalálkozó, Perbete (április 17.)
 • Haranglábszentelő, Ógyalla (április 24.)

Május

 • Anyák napja a gyülekezetben, szerepeltek a gyerekek és az énekkar is. Délután pedig a kultúrházban folytatódott az ünneplés.
 • Konfirmandusok kikérdezése a presbitérium előtt (május 5.)
 • Konfirmáció (május 8.), 5 konfirmandus
 • Gyülekezetünkbe látogatott Hánykovics Leonard, kárpátaljai missziós lelkipásztor két munkatársával (május 9-11.)
 • KOEN bemutatónap, Bátorkeszi (május14.)
 • I. Délutáni Istentisztelet, dicsőítés (május 15.)
 • Szeretethíd (május 20-21.), 12 idős embert látogattunk meg a presbitérium önkéntes, szolgálni vágyó tagjaival. Igét olvastunk, bizonyságot tettünk Isten szeretetéről, beszélgettünk, együtt énekeltünk, és megajándékoztuk őket a gyülekezet asszonyai által elkészített és felajánlott süticsomaggal. Kezdeményezésünket nagy örömmel, és szeretettel fogadták idős testvéreink.
 • 50-60 éves konfirmandus találkozó (május 22.)
 • Holland testvéreink látogatása, beszámoltunk a gyülekezetben folyó szolgálatokról (május 24.)
 • Komolyzenei koncert (május 28.), Varga Helga révén gyülekezetünkbe látogatott és szolgált a Solamente naturáli kamarazenekar.

Június

 • Ez az a nap – könnyűzenei koncerten vettünk részt a fiatalokkal Budapesten (május 4.)
 • Lelkészcsaládok találkozója, Perbete (június 5.)
 • Berekfürdő, lelkésztovábbképző (június 13-16.)
 • Kisoroszi, önismereti képzés a Mentálhigiénés képzésen belül (17-22.)
 • REND-Református Egyházi Napok Dunántúl szervezésén belül Balatonfüreden szolgált az énekkar (június25.)
 • Hittanvizsga (június 26.)
 • II. Délutáni Istentisztelet (június 26.)

Július

 • Fireszke gyerektábor Bátorkeszi, csoportvezető volt a lelkésznő, gyülekezetünkből 9 hittanos gyermek vett részt a táborozáson.
 • Vakációs Bibliahét (július 18-22.), 50 gyermek, 12 táborvezető 
 • III. Délutáni Istentisztelet (július 24.)
 • Falunap (július 29-30.), szolgált az énekkar, és a gyerekek is.

Augusztus

 • Ajtó és ablakcsere a templomon (augusztus 15-19.)
 • Orgona javitása
 • Hivatalátvétel Érsekújvárban (augusztus 31.)

Szeptember

 • Szeptember 4. -  tanévkezdő istentisztelet
 • Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó, Csallóközaranyos, (szeptember 25.)
 • Szeptember 24. – a lelkipásztor előadást tartott Bátorkeszin a doktoranduszoknak
 • Pedagógus Találkozó, Martos, (szeptember 25.)

Október

 • Egyházmegyei Konfirmandus Találkozó, Bátorkeszi (október 22.)
 • EMMI hálaadó istentisztelet, Udvard, szolgált a Laudate kórus

November

 • Egyházmegyei Közgyűlés, Ekel (november 6.)
 • Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny, Martos (november 19.)

December

 • Lelkészcsaládok Találkozója, Madar (december 4.)
 • Presbiterek Bibliaismereti Versenye, Bátorkeszi
 • Adventi kézműves vásár (december 11.)
 • Ünnepváró (december 17.)
 • Gyertyagyújtás a falun, szolgáltak a hittanosok
 • Ünnepi műsor (december 24.)

8. Lelkipásztorok részvétele a gyülekezeten kívüli alkalmakon és rendezvényeken

A lelkipásztorok kivétel nélkül részt vesznek minden községben zajló rendezvényen, sőt gyakran társszervezői annak, mint pl.: falunap, anyák napja, különböző évzárók, évfordulók, sportnap stb. Ezenkívül rendszeresen részt vesznek a lelkészértekezleteken, lelkésztovábbképzőkön és minden olyan gyülekezeti rendezvényen, ünnepi alkalmon, ahová meghívást kapnak. Az idén a lelkésznő tanulmányokat kezdett Károli Gáspár Református Egyetemen, Bölcsésztudományi Karának Mentálhigénés Szakán, a lelkpásztor pedig megkezdte szolgálatát püspöki titkárként.

Keresztelő: 2 (2 fiú)

Konfirmáció: 5 (2fiú, 3 lány)

Házasságkötés: 1 (1 vegyes)

Temetés: 9 (5 férfi, 4 nő)

TOPlist